Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Rạch Sỏi 04 Mai Thị Hồng Hạnh, thành phố Rạch giá, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi
2 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Kiên Giang 01 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Thanh Vân Thành phố Rạch Giá , tỉnh Kiên giang --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Vĩnh Lạc 166, Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch giá, tỉnh Kiên Giang --- Đường đi