Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Ngọc Hồi Thị trấn Plây Cần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum --- Đường đi