Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Ma Lu Thàng Xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phong Thổ Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Mường Xo Xã Mường Xo, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu --- Đường đi