Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Mường Kim Xã Mường Kim, huyện Than UYên, tỉnh Lai Châu --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Than UYên Thị trấn Than UYên, huyện Than UYên, tỉnh Lai Châu --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thân Thuộc Thị trấn Thân Thuộc, huyện Than UYên, tỉnh Lai Châu --- Đường đi