Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Đồng Bành Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Chi Lăng Khu chính Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi