Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phổng Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Hữu Lũng Khu An ninh Thị trấn Hữu lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi