Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Chi Lăng Phường Chi Lăng,Thành phố Lạng sơn, Tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
2 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Lạng Sơn Số 3, Lý Thái Tổ, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
3 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Thành phố Lạng Sơn Số 163 đường Trần Đăng Ninh,Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Vĩnh trại Phường Vĩnh trại-Thành phố Lạng sơn- Tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Đông Kinh Chợ Đông kinh, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn --- Đường đi