Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bảo Nhai Xã bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bắc Hà Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai --- Đường đi