Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bắc Ngầm Xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai --- Đường đi