Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bảo Hà Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bảo Yên Thị trấn Phố ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai --- Đường đi