Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bản Lầu Xã bản Lấu, huyện Mường Khuơng, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Mường Khương Xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai --- Đường đi