Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Võ Lao Xã Võ Lao, huyện Văn bàn, tỉnh Lào Cai --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai --- Đường đi