Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Khu vực Ân Hoà Xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực Bình Minh Thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Kim Sơn Thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình --- Đường đi