Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thanh Sơn 279 Thống Nhất,Thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm Số 520 Thống nhất, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận --- Đường đi