Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phú Hộ Xã phú hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phong Châu Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT thị xã Phú Thọ. phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ --- Đường đi