Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Ngân Điền Xã Ngân Điền, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Sơn Hoà 33 Nguyễn thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên --- Đường đi