Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Xuân Lộc Xã Xuân Hải, thị xã Sông C ầu, tỉnh Phú Yên --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT thị xã Sông Cầu 63 Hùng Vương, Thị Trấn Sông Cầu, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên --- Đường đi