Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thị trấn Kiến Giang Thượng Giang, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Chợ Trạm Xã Mỹ Thuỷ , huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Lệ Thuỷ Xã Liên Thuỷ , huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình --- Đường đi