Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Kế Sách Đường 3/2, Thị Trấn Kế Sách , huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi