Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Đại Ngãi Số 27, ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi
2 agribank Chi NHNo & PTNT nhánh Trần Đề Xã Trung Bình , huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Long Phú Thị Trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi