Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Ngọc Tố Xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT Thạnh Phú Số 7 - Ấp khu 3, Xã Thạnh Phú ,huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỹ Xuyên Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên , huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi