Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Thạnh Trị 278, Thị Trấn Phú Lộc , huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng --- Đường đi