Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trung tâm Thị xã Sơn La Ki ốt số 36-37, Chợ Trung tâm, Tổ 11, Phường Chiềng Lề, TX Sơn La, Tỉnh Sơn La --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Chiềng Lề số 35 đường Lò Văn Giá, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Ân Sinh Số 196 Tiểu khu 3 xã Chiềng Sinh , Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã S¬n la Số 9 đường Tô Hiệu, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, Tỉnh Sơn La --- Đường đi
5 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Sơn La Số 8 đường Chu Văn Thịnh, Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La, tỉnh Sơn La --- Đường đi