Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Vũ Quý Xã Vũ Quý , huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Lụ Xã Nam cao, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Khu vực Gốc Xã Thanh Bình, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Kiến xương Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến xương, tỉnh Thái Bình --- Đường đi