Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch khu vực 9 Số 313, Lê Quí Đôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch khu vực 6 SN285, Lí bôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch khu vực 5 Đường Long Hưng, Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch khu vực 4 SN 183, Lí thường kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch khu vực 3 Đường 30/6, Quang trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
6 agribank Phòng giao dịch khu vực 2 SN 483, Đường Lí Bôn, tổ 46, Kì bá, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
7 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Thái Bình Đường Trần Hưng Đạo Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi
8 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực I SN 63, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. --- Đường đi
9 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Thái Bình Đường Trần Hưng Đạo Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình --- Đường đi