Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Trại Cau Thị trấn Trại cau, Huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Đồng hỷ Thị Trấn Chùa hang, huyện Đồng hỷ , tỉnh Thái nguyên --- Đường đi