Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Phúc Thanh Ninh Xã Thanh Ninh , Huyện Phú bình , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Phúc Hanh Xã Điềm thuỵ , Huyện Phú bình , tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Phú bình Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú bình,tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi