Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Võ nhai Thị trấn Đình cả, huyện Võ nhai, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch La Hiên Xã La hiên ,huyện Võ nhai, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi