Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Mỏ Bạch Tổ 3, Phường Hoàng Văn Thụ , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Gia Sàng Tổ 2, Phường Gia sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Gang Thép Tổ 17, Phường Hương sơn , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Thái Nguyên SN 10, Đường Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Sông cầu Số 138,Hoàng văn Thụ ,Thành phố Thái nguyên,tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi
6 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Thái Nguyên SN 279 , đường Thống nhất, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên --- Đường đi