Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Tây Lộc 144 Nguyễn Trãi - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Chợ Dinh 51 Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương 72 Hùng Vương - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Sông Hương 139 Trần Hưng Đạo - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
5 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Trường An 154 Phan Bội Châu - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
6 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Thừa Thiên Huế 10 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi