Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Thuỷ Phù Thôn 1B - Xã Thuỷ Phù , huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Thuỷ Dương Thôn 2 - Xã Thuỷ Dương , huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch Phú Bài Khu 2 Thị trấn Phú Bài , huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương Thuỷ Khu 8 Thị Trấn Phú Bài , huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi