Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Bình Điền Xã Bình Điền , huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương Trà Khu vực 7 Thị trấn Tứ Hạ , huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế --- Đường đi