Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch thị trấn Cầu Ngang Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Mỹ Long Khóm 2, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Cầu Ngang Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi