Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Nguyệt Hóa Khóm 6, phường 8, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hoà Lợi Ấp Qui nông A xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi