Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Xã Long Hữu Ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Duyên Hải Khóm 1, thị trấn DuYên Hải, huyện Duyên Hải , tỉnh Trà Vinh --- Đường đi