Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Số 2 24, Trần Phú, phường 3, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Số 1 65-67, Quang Trung, phường 2, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
3 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Trà Vinh 138 Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi
4 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Trà Vinh 70-72 Lê Lợi, Phường 2 , Thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh --- Đường đi