Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Long Hồ Khóm 5 - Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
2 agribank Ấp Phước Long- xã Lộc Hòa , huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long Ấp Phước Long- xã Lộc Hòa , huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
3 agribank Phòng giao dịch An Bình Ấp An Thuận - xã An Bình , huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Thanh Đức Ấp Long Hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
5 agribank Phòng giao dịch Phú Qưới Ấp Phú An - xã Phú Qưới , huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
6 agribank Phòng giao dịch Hoà Ninh Ấp bình Thuận - xã Hòa Ninh , huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi