Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Vĩnh Xuân Khu Phố chợ Vĩnh Xuân - xã Vĩnh Xuân , huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Hựu Thành Khu Phố chợ Hựu Thành - xã Hựu Thành -, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Trà Ôn 30B Gia Long - Thị trấn Trà Ôn , huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi