Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Long Châu 47 đường 1/5-P1 - thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
2 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thị xã Vĩnh Long 14 Hùng Vương- P1 - thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
3 agribank Phòng giao diịch Mỹ Thuận 270 QL 1A -ấp Tân Thuận An- xã Tân Ngãi - thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi
4 agribank Phòng giao dịch Nguyễn Huệ 29 Nguyễn Huệphường 2 - thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long --- Đường đi