Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Quang Hà Xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Bá Thiện Khu Đồng Bay, thông Bá Cầu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Bình Xuyên Thị trấn Hương canh, huyện Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi