Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Phòng giao dịch Triệu Đề Xã Triệu đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi
2 agribank Phòng giao dịch Tam Sơn Xã Tam sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi
3 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Lập Thạch Xã Xuân hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc --- Đường đi