Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 agribank Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Yên bái II Tổ 50, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái --- Đường đi
2 agribank Chi Nhánh NHNo & PTNT Tỉnh Yên Bái Số 41- Đường Đinh tiên Hoàng, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái --- Đường đi