Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8005 Khu vuc sanh den ga Quoc Te- Cang hang khong Tan Son Nhat 08 3521 1111 Đường đi
2 citibank Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh – ATM 8045 Khu vuc sanh den ga Quoc Te- Cang hang khong Tan Son Nhat 08 3521 1111 Đường đi