Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 hong-leong-bank Chi nhánh Bình Dương Canary Plaza, Đại lộ Bình Dương, xã Bình Hòa, Huyện Thuận An (+84 274) 625 9696 Đường đi