Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 hong-leong-bank Phòng giao dịch Chợ Lớn 62-62A Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, Tp. HCM (+84 28) 6261 1195 Đường đi