Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 oceanbank OCEANBANK Nam Kỳ Khởi Nghĩa Số 935 Hương Lộ 2, ấp Tây, xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 0254.3513189 Đường đi