Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 vrb Chi nhánh Lê Văn Lương Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội 844-37713708 Đường đi
2 vrb Phòng Giao dịch Cầu Giấy Căn hộ 102+202, lô A2-DN1, khu đô thị Nghĩa Đô Dịch Vọng, Cầu Giấy HN (84-4) 628 11797 Đường đi