Chi nhánh

Số TT Ngân hàng Chi nhánh / Phòng GD Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
1 vrb Phòng Giao dịch Hai Bà Trưng 111 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, HN 84439447250 Đường đi