Lãi suất ngân hàng Abbank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 5
03 tháng 5
06 tháng 7,8
12 tháng 8,1
18 tháng 8,3
24 tháng 8,3
36 tháng 8,3

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 4,8
03 tháng 5
06 tháng 6,9
12 tháng 6,9
18 tháng -
24 tháng 8,3
36 tháng 8,3

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng Abbank