Lãi suất ngân hàng CBBank

1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 3,8
03 tháng 3,9
06 tháng 7,1
12 tháng 7,45
18 tháng 7,5
24 tháng 7,5
36 tháng 7,5

2. Lãi suất gửi tiết kiệm online

Tháng Lãi suất (%/năm)
01 tháng 3,9
03 tháng 3,95
06 tháng 7,2
12 tháng 7,5
18 tháng 7,55
24 tháng 7,55
36 tháng 7,55

Tính lãi suất tiền gửi

1.000.000

20.000.000.000

TỔNG LÃI CUỐI KỲ

0

Tiền gốc

0

Tiền lãi

0

Tổng tiền gốc và lãi

0

Tin tức lãi suất ngân hàng CBBank